Film 80 milionów

W 2011 roku, na podstawie wydarzeń poprzedzających Stan Wojenny 1981 roku został nakręcony film pt. 80 Milionów.

W wyniku fali strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980r. władze PRL postanawiają iść na ustępstwa. Wkrótce powstaje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Komuniści nie zamierzają jednak łatwo odpuścić. Szukając pretekstu do ostatecznego rozprawienia się z opozycją, Służba Bezpieczeństwa rozpoczyna prowokacje mające skłonić związkowców do wystąpień. Jesienią 1981r. roku sytuacja jest już bardzo napięta. Działacze dolnośląskiego wydziału "Solidarności" zostają poinformowani, że już wkrótce w całym kraju zostanie wprowadzony stan wojenny. Postanawiają działać i wypłacić z wrocławskiego banku 80 milionów związkowych pieniędzy.

Rolę Jerzego Aulicha - dyrektora NBP we Wrocławiu zagrał Cezary Morawski.