Linia niemiecka

Linia Albertyńska, czyli Schönberska - niemiecka

Albert (1783 - 1855) młodszy brat Ruperta, przeznaczony również do zawodu kupieckiego, założył w domu ojca swego sklep korzenny. O jego młodości nie dotarły do mnie żadne wiadomości, w późniejszym swym wieku był jednak usposobieniem i zachowaniem podobny do Gotfryda. Ożenił się stosunkowo późno, bo dopiero w 46. roku swego życia z córką kupca tamtejszego, Józefą Siegiel?ówną, która mu powiła trzech synów.
Najstarszego Alberta (1830 - 1874) wysłano na własne życzenie naprzód do Berna morawskiego a potem do Ołomuńca, by mógł się poświęcić studiom prawniczym. Tutaj po ukończeniu studiów zamieszkał i pracował w sądzie. Nie ożenił się, zmarł jako emerytowany adiunkt sądowy, na wadę serca, w domu rodzinnym w Schönbergu.
Obu młodszych synów, Augusta i Karola, zatrudnił ich ojciec w swym sklepie, którym oni po jego śmierci wspólnie zawiadywali. Karol nigdy się nie ożenił. W roku 1876 usunął się Karol z powodu słabego zdrowia od wszelkich interesów kupieckich, zmarł w roku 1908. Po wycofaniu się Karola z interesów Augustyn został jedynym właścicielem sklepu, prowadząc go zręcznie i pomyślnie aż do roku 1888.
Po 35. letniej pracy odstąpił ten sklep swemu zastępcy Franciszkowi Vötharl i zmarł jako człowiek zamożny i szanowany, dnia 31 sierpnia 1895 roku.
Augustyn był ożeniony z Emilią Pfeiferówną i pozostawił dwoje dzieci:
Córkę Emilię urodzoną w roku 1860, która wyszła za mąż w roku 1881 za inżyniera Roberta Bartla, z którym po 11. latach bezdzietnego małżeństwa rozwiodła się, zamieszkała z powrotem w Schönbergu gdzie zmarła.
Syn Augustyn (1868 - 1908) był ożeniony z Idą Neumanówną i pozostawił czworo dzieci a mianowicie: 

  • Jana
  • Małgorzatę
  • Kurta
  • Ruperta,

obecnych reprezentantów linii Albertyńskiej czyli Schönberskiej.

Gałęzie tej linii w poszukiwaniu lepszego bytu oraz możliwości godziwej prosperity przemieściły się na terenie Niemiec. Duża ich część w poszukiwaniu pracy osiedliła się w Zagłębiu Rury. Wystarczy sięgnąć tam do książek telefonicznych, w których nazwisko Aulich jest tak samo popularne jak w Polsce Kowalski.