Nasze nazwisko rodowe

Nasze nazwisko rodowe Aulich jest pochodzenia słowiańskiego. Powstało ono ze słowa "oul", które w pisowni staro-czeskiej pisano "aul" a oznaczało ul pszczelny. Aulik jest pochodnym tego słowa i przydawano je temu, który zawodowo trudnił się pszczelarstwem.
Z rozszerzającą się germanizacją państwa czesko-śląskiego, zwłaszcza po wojnie 30 letniej (1648), zaczęto wymawiać słowo "Aulik" -jako nazwisko -w duchu pisowni niemieckiej.
To znaczy tak jak było pisane, zmieniając końcówkę "k" -stosownie do narzecza niemiecko-śląskiego -na "g" lub "ch", skąd powstało w końcu nazwisko : Aulig lub Aulich.
Na podstawie powyższego wywodu można już wywnioskować, że nazwisko naszego protoplasty, wymawiano pierwotnie Oulik a pisano Aulik. Żył on prawdopodobnie około roku 1500, gdyż dopiero w tym czasie zaczęto w Czechach i Śląsku nadawać stałe nazwiska, które potomstwo dziedziczyło.
Ta etymologia nazwiska przekazywana z pokolenia na pokolenie w naszej rodzinie znajduje też potwierdzenie w książce "Deutsches Namen Lexikon"

  • Aulich, Aulig, Aulock (Schlesien): vgl.
  • ON. Auligk b. Borna /Sa. Herr Apecz von
  • Ulok 1289 Hirschberg., Bosse von Awluck 1391 Lg.

Nasz historyczny protoplasta Jan, używał nazwiska Aulich w pisowni niemieckiej już od roku 1721 a tę formę mimo kilkokrotnego wpisywania jego dzieci i wnuków omyłkowo jako Aulig'ów do metryk -zachowało całe jego potomstwo aż po dzień dzisiejszy.

Zainteresowanych pozyskaniem szerszej wiedzy na ten temat, zapraszamy na rozmowę podczas pobytu w Całorocznym Domu Wypoczynkowym położonym niedaleko Świebodzina.