Stryjeczny dziadek Adolf Aulich (1848 - 1917)

Adolf Aulich

Adolf był synem mego stryjecznego pradziadka Adolfa. Urodził się on 18 listopada 1848 roku w Stawczanach koło Lwowa. Zmarł 9 maja 1917 r. w Tarnopolu. Szkołę średnią oraz studia prawnicze ukończył we Lwowie.
Ożenił się dnia 29 stycznia 1880 r. we Lwowie z Marią Kirschner. Maria urodziła się 29 stycznia we Lwowie.
Zmarła 20 sierpnia 1898 r. w Brzuchowicach.

Klepsydra Marii Aulichowej

Mieli pięcioro dzieci a mianowicie:

  • Marię urodzoną 3 marca 1881 r., zmarła 9 sierpnia 1881 r. we Lwowie.
  • Stefanię Wiktorię urodzoną 26 luty 1883 w Biłohorszcze koło Lwowa. Wyszła za mąż 6 lutego 1909 w Tarnopolu za Zygmunta Żarneckiego.
  • Olgę Antoninę urodzoną 9 sierpnia 1884 w Czyżowicach koło Mościsk.
  • Marię Annę urodzoną 18 grudnia 1885 r. w Czyżowicach. Wyszła za mąż 29 lipca 1916 r. w Tarnopolu za Stanisława Knapika. Zmarła 30 listopada 1936 r. w Poznaniu.
  • Kazimierza Gustawa urodzonego 17 grudnia 1894 w Polanie koło Mikołajowa.