Artur Antoni Aulich (1887-1942)

Urodził się 13 czerwca 1887 r. we Lwowie,
1893 r. - 1900 r. szkołę podstawową pobiera na kursach prywatnych,
1900 r. - 1906 r. do szkoły średniej uczęszcza w Złoczowie i Stryju,
1906 r. - 1911 r. studiuje prawo na uniwersytecie we Lwowie,
13 grudnia 1911 r. rozpoczyna pracę (stanowisko 11 grupy) notarialną we Lwowie a następnie od 1 kwietnia 1912 roku w Stanisławowie,
10 marca 1914 r. otrzymuje awans do grupy 10,
7 lipca 1914 r. bierze ślub z Marią z domu Bernacką w Buczaczu. Rodzicami Marii byli notariusz Ludwig Bernacki ożeniony z Karoliną z domu Słupnicką.

 Zawiadomienie o ślubie Artura Aulich z Maryla z domu Bernacką.


28 lipca 1914 r. rozpoczęcie pierwszej wojny światowej przez atak monarchii austrowęgierskiej na Serbię,
31 lipca 1914 r. - 1915 r. zostaje przeniesiony do Veldes
10 marca 1915 r. w Podgórzu koło Krakowa
22 czerwca 1915 r. powraca do Stanisławowa
30 stycznia 1916 r. przeniesiony zostaje do Drohobycza,
1 listopada 1917 r. powołano go do miejskiego notariatu w Białej,
16 marca 1918 r. po przeniesieniu do Lwowa podejmuje pracę w notariacie
25 listopada 1918 r. podejmuje pracę w polskich miejskich organach samorządowych,
1918-1919 r. podczas wojny ukraińskiej przeniesiony do magistratu
29 lutego 1919 r. zostaje powołany na Komisarza Rejonowego (IX grupy zaszeregowania) we Lwowie,
19 grudnia 1919 r. zostaje sekretarzem namiestnikowskim z VIII grupą zaszeregowania,
22 listopada 1925 r. obejmuje funkcję referendarza we Lwowie z VII grupą zaszeregowania,
20 grudnia 1929 r. zostaje Radcą Wojewódzkim we Lwowie z VI grupą zaszeregowania, a następnie po kolejnych awansach został zastępcą Prezydenta miasta Lwowa.

Po zajęciu Lwowa przez bolszewików w 1939 r. stryj naiwnie czuł się w obowiązku przekazać sprawy miejskie w ręce nowej władzy. Natomiast nowa władza po usadowieniu się aresztowała jego i wywiozła do Rosji.Pomimo wielu starań cioci Marylki, przez wiele lat mieliśmy jedynie wiadomość, że stryj jest w kijowskim więzieniu. Dla tego też byliśmy pewni, że Artura rozstrzelano podobnie jak innych. Po przeszło 70 latach udało się dotrzeć do dalszych losów Artura. Dzięki dziennikowi prowadzonemu przez innego zesłańca - Pana Władysława Bylańskiego, u którego bywał stryj jak również na podstawie pozostawionych zapisków Artura uratowanych przez rodzinę Państwa Bylańskich, którym udało się wyjechać przez Persję do Anglii. Materiały te po śmierci Pana Władysława Bylańskiego został uporządkowane przez syna jego Piotra, który je mnie przekazał. Dzięki temu udało się odtworzyć jego dalsze życie.  W Kijowie był więziony w czterech więzieniach potem przewieziony do więzienia w Gorkije, gdzie został zwolniony 7 września 1941 r. i skierowany do łagru do pracy w lesie w Darowsku (Kyrowskaja oblast - Turkiestan). Zachorował na egzemę, leczył się w szpitalu w Mittan ( listopad 1941). Ponieważ nie pracował był w tym okresie pozbawiony źródła dochodu, rzeczy osobistych nie posiadał do sprzedania, gdyż zostały jemu ukradzione. Udało się jemu jakoś przeżyć ten najcięższy okres, gdyż 29 stycznia 1942 r. oraz 1 lutego 1942 zgodnie z zapiskami dziennika Pana Bylańskiego  spotyka się ze swymi współtowarzyszami. W tym czasie bogate żniwo zbiera wycieńczonych ludzi tyfus. Ostatni zapis o stryju z 8 lutego 1942 r - to "wiadomość o śmierci i pochowaniu Aulicha" 
Ponieważ stryj Artur został aresztowany więc los jego żony był przesądzony - zsyłka.

 Marylka i Artur Aulichowie Lwów 1934 r.

Ciotka Marylka przebyła całą gehennę wywozu, zsyłki a następnie po oswobodzeniu Polski udało się jej powrócić do kraju. Prowadziła w tym okresie swój pamiętnik, więc pragnę tutaj w dowód pamięci o tych czasach zamieścić go w całości.