Kazimierz Gustaw Aulich (1894 - 1981)

Kazimierz urodził się 17 grudnia 1894 r. w Polanie koło Lwowa,
1901 - 1905 uczęszcza do szkoły podstawowej w Krakowie,
1905 - 1913 pobiera naukę w gimnazjum Tarnopolskim,
1913 - 1914 rozpoczyna studia uniwersyteckie na wydziale prawa,
1914 r. powołany do wojska w Mszanie gdzie był formowany Wschodnio Galicyjski Legion.
25 września 1914 r. przybywa do Wiednia na dalsze szkolenie wojskowe.
27 października 1914 r. jako oficer liniowy zostaje skierowany do 84. regimentu stacjonującego w Winer Neustad.
Od 15 sierpnia do 1 listopada 1914 r. komendant szkoły oficerskiej w Bruck nad Leithą.
W grudniu 1915 r. skierowany do XVIII Marszbatalionu.
Od 1916 r. do 18 sierpnia 1918 r. walczy na wschodnim froncie, a następnie na froncie włoskim aż do upadku monarchii austro-węgierskiej.
16 stycznia 1916 r. mianowany kadetem oraz odznaczony brązowym Medalem Piechoty
28 sierpnia  1916 r. mianowany chorążym oraz odznaczony srebrnym Medalem Piechoty
1 stycznia 1917 r. mianowany porucznikiem rezerwy oraz odznaczony "Signum laudis" oraz "Karl's Truppenkreutz".
Po załamaniu się frontu włoskiego powraca do Lwowa gdzie od 4 listopada 1918 r. bierze udział w walkach z Ukraińcami .
W latach 1918 - 1919 bierze udział w wyzwalaniu Lwowa i Galicji spod panowania ukraińskiego.
28 marca 1919 obejmuje jako porucznik 8. regiment piechoty polskich sił legionowych.
W latach 1919 - 1920 bierze udział w walkach z Ukraińcami i bolszewikami
1 marca 1920 r. mianowany oberlejtnantem i odznaczony "Krzyżem Walecznych".
20 sierpnia 1920 mianowany na stopień kapitana.
Z dniem 2 września 1920 z przyczyn zdrowotnych przebywa w szpitalu 8 tygodni a następnie zostaje przeniesiony do służby cywilnej.
30 kwietnia 1922 r. w Karkorzyszkach bierze ślub z Eugenią z domu Wsiewołodów. Rodzicami panny młodej byli: Michał Wsiewołod i Wanda z domu Illeszewicz.

 Zawiadomienie o ślubie Kazimierza Aulich i Eugenii z Wsiewołodów.

W latach 1924 -1925 pracownik gminy w randze wójta (z zaszeregowaniem X grupy) w Łynamiańsku , powiecie Święciany, województwo Wileńskie.
W okresie lat 1925 - 1927 pełni funkcję inspektora powiatowego (z zaszeregowaniem IX grupy) w Święcianach.
14 maja 1926 r. rodzi się im w Święcianach córeczka Aleksandra.
W roku 1927 pełni funkcję inspektora powiatowego (z zaszeregowaniem VII grupy) w Wilejce.
11 lutego 1930 roku rodzi się im w Wilejce druga córka Teresa.

 Kazimierz Aulich z dziećmi.

Do 1939 roku Kazimierz wraz z rodziną przebywa w Wilejce, gdzie po kolejnych awansach został awansowany do III grupy zaszeregowania.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej zostaje zmobilizowany, bierze udział w walkach w rejonie Warszawy a następnie dostaje się do niewoli niemieckiej.
W latach 1939 - 1946 przebywa w oficerskim obozie jenieckim. Natomiast jego żona wraz z córkami będąc na obszarze zajętym przez wojska bolszewickie, zostaje wywieziona na Sybir, jako rodzina oficerska.
W roku 1946 Stryj Kazimierz powraca z obozu do kraju, gdzie we Wrocławiu spotyka się ze swą rodziną, która również wróciła z zesłania.
Od 1946 do 1959 pracował jako inspektor Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu.
Zmarł w Krośnicach 24 czerwca 1981 r.

 Kazik przed powrotem do Polski.