Stryjeczny pradziadek Moritz (1828 - 1870)

Maurycy i Izabela z Hombergów Aulichowie

Moritz był najmłodszym synem prapradziadka Adolfa. Urodził się w Schönbergu w roku 1828. Do szkoły średniej uczęszczał w Ołomuńcu oraz we Lwowie. Tam też studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął wstąpił do służby politycznej we Lwowie. W roku 1855 ożenił się z Izabellą Homberger. W dniu ślubu jego ojciec Adolf kupił im dom we Lwowie położony przy ul. Batorego, który stał się domem rodzinnym Aulichów. Dzisiaj jest mi zupełnie niewiadomym, kto tam dokładnie zamieszkiwał. Z luźnych często przypadkowych relacji wynikało, że mieszkali tam moi dziadkowie, moi rodzice, prababka z dziećmi jak i szereg innych członków naszej rodziny.
Dom ten posiadał wewnętrzne zamknięte podwórze które często służyło w godzinach wieczornych przy świetle lampionów do relaksacyjnych dyskusji o sprawach codziennych.
Nie jestem w stanie również dziś ustalić, kto wpadł na pomysł założenia w piwnicy pieczarkarni. Dawała ona dość obfite plony, niestety w jakoś czas potem, tak się te pieczarki rozpanoszyły, że zalęgły się pod płytkami chodnikowymi przy domu i pracowicie w okresie swego wzrostu wypychały płytki do góry, które trzeba było wciąż reperować.
Moritz zmarł bezdzietnie w roku 1870 we Lwowie. Niestety więcej wiadomości o nim nie zdołałem zebrać gdyż pisemne zapiski o nim, w pożogach wojennych zaginęły, a jedynie tylko te strzępy wiadomości przekazane mi przez ojca dotrwały w mej pamięci.

Batorówka- nasz dom rodzinny we Lwowie