Roman Piotr Aulich (1886 ? 1914)

Syn Alberta Aulicha i Felicji z domu Wiśniowskiej urodził się 29 czerwca 1886 r. w Lackie Wielkie koło Złoczowa.
W latach 1896 - 1905 uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej we Lwowie.
W latach 1905 - 1907 rozpoczyna studia na Uniwersytecie Lwowskim na Wydziale Filozoficznym.
W latach 1907 - 1911 studiuje rolnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej we Wiedniu.
Od roku 1912 do roku 1914 pracuje jako praktykant w majątku Tarnowskiego w Dzikowie.
31 sierpnia 1914 r. zmobilizowany do wojska do 80. regimentu piechoty.
27 października 1914 r. zginął pod Medyką w walkach o Przemyśl.

Roman Aulich.