Stryjeczny dziadek Artur (1850 - 1921)

Dziadek Artur

Artur urodził się 27 grudnia 1850 r. w Stanisławowie, zmarł 4 maja 1921 r. we Lwowie. Był ożeniony z Pauliną Marią Zuzanną z domu Garczyńską, urodzoną 3 listopada 1868 r. w Przemyślu. Ich ślub odbył się 4 lipca 1886 r. w Brzeżanach. Dziećmi z tego małżeństwa byli:

  • Artur Antoni urodzony dnia 13 czerwca 1897 r. we Lwowie, uwięziony przez bolszewików w 1939 r. zmarł prawdopodobnie na tyfus na zesłaniu w Darowsku (Kyrowskaja oblast) 8.02.1942
  • Witold Marian urodzony 11 lutego 1889 r. we Lwowie, zmarł 3 sierpnia 1948 r. we Lwowie.
  • Maria Irena urodzona 28 kwietnia 1891 r. we Lwowie, zmarła 4stycznia 1901 r. w Złoczowie.
  • Maria Angelika Iwona urodzona 7 lipca 1902 r., zmarła 16 grudnia 1904 r. w Złoczowie.

Klepsydra Artura Aulicha

 

Klepsydry Irenki i Anielki

Dziadek Artur z rodzxiną

Rodowód Pauliny Marii Zuzanny jest następujący:
Szymon Garczyński ożenił się z panną Makowską. Małżeństwo to miało dziecko imieniem Kazimierz. Kazimierz ożenił się z panną Grygniewicz. W 1808 r. urodził im się syn Józef.
Józef ożenił się z Agatą Hełczyńską. Z małżeństwa tego urodził się syn Emil Garczyński który był ojcem Pauliny Marii Zuzanny.
Natomiast matka Pauliny posiada następujący rodowód:
Antoni Jarząbek urodzony w 1747 r., zmarł w 1827 r., ożenił się z Zuzanną Michną, zmarłą w 1821 r. Mieli z tego małżeństwa córkę Annę Jarząbek urodzoną w 1801 r., zmarła w 1872 r.
Anna wyszła za mąż za Franciszka Moerl, zmarłego w 1847 r. W tym małżeństwie była córka Paulina Moerl urodzona w 1840 r., zmarła w 1868 r. która była matką Pauliny.