Witold Aulich (1928 - 1994)

Witold był synem Wandy i Witolda Aulichów. Urodził się 27 stycznia 1928 r. we Lwowie.

Witek Aulich

Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał we Lwowie w latach 1935 - 1945.
W latach 1946 - 1951 studiował na Uniwersytecie Lwowskim filologię klasyczną. Po studiach pracował przez dwa lata w szkole w Jaryczowie pod Lwowem, gdzie był dyrektorem i uczył niemieckiego. W roku 1952 dostał się na aspiranturę z archeologii w Akademii Nauk we Lwowie, gdzie następnie obronił pracę kandydacką (doktorską). Po uzyskaniu doktoratu rozpoczął pracę w Akademii Nauk we Lwowie, zostając po paru latach starszym naukowym pracownikiem (samodzielnym).
Ożenił się we Lwowie dnia 24 lutego 1957 roku z Ulą z domu Jedlińska, urodzoną w Chyrowie 7 czerwca 1924 roku. Ojciec Uli, Jarosław Jedliński, urodzony w Chyrowie w 1895 r. W 1942 roku został aresztowany przez Niemców, przypuszczalnie rozstrzelany. Miejsce jego grobu oraz dokładna data jego śmierci nieznana. Matka Józefa z domu Czukwińska urodzona w 1897 roku, zmarła w 1957 r.

 

Ula Jedlińska

Witek z Ulą mieli jednego syna Marka, urodzonego 25 grudnia 1965 r. we Lwowie.

Marek Aulich

Marek ożenił się z Oksaną z domu Soroka. Po rozwodzie ożenił się ponownie z Andżeliką z domu Kosogliad, z którą miał syna Jurka, urodzonego we Lwowie 30.12.1990 r. oraz bliźniaczki Renatę i Wandę urodzone 6 stycznia 2003 r. we Lwowie.

Witek zmarł 1994 roku we Lwowie. Po jego śmierci ukazał się bardzo ciepły artykuł na temat jego działalności naukowej w  Kronice Naukowej Kwartalnika Historii Kultury Materialnej nr 1/95

 Kronika Naukowa - wzmianka o Wiloldzie Aulichu

 Wpis w Encyklopedii Współczesnej Ukrainy o Witoldzie Aulich.

Tłumaczenie wpisu w encyklopedii.